Totaal Linnen | Onderdeel van TotaalTextiel

Privacybeleid

Privacy-statement
 
Coöperatie Stomerij.nl U.A., gevestigd aan Frankrijkweg 1, 7772 TJ Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
www.totaaltextiel.nl
0524 – 74 40 41 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel?
Coöperatie Stomerij.nl U.A. verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor een totstandkoming van een overeenkomst of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Voor- en/of achternaam, Geslacht
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten met wie we contact hebben. Indien u uw naam heeft opgeschreven op een opdrachtformulier, koppelen wij uw naam aan uw ingeleverd artikel. Op die manier leveren wij zorg dat uw artikel weer bij u terug komt. Ook als in uw bedrijfskleding een etiket zit.

Adresgegevens
Om de goederen naar u te kunnen versturen en/of om de dienst te kunnen verlenen. Maar ook om u per brief op de hoogte te stellen van prijswijzigingen en het versturen van facturen en/of reminders.

Telefoonnummer
We nemen graag telefonisch contact met u op om bijvoorbeeld een eventuele samenwerking te bespreken, verstrekken en verkrijgen van informatie, bestellen van goederen/diensten en het onderhouden van ons netwerk. Ook als wij vragen/opmerkingen hebben over een/uw bestelling of ingeleverd artikel kunnen wij telefonisch contact opnemen. 

E-mailadres 
Om een elektronische offerte, orderbevestiging, factuur en/of reminder te kunnen versturen. Maar ook het verstrekken en verkrijgen van informatie betreft de samenwerking. Indien u een leverancier bent kunnen wij u e-mailadres gebruiken om een inkooporder te plaatsen. Ook als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, is het mogelijk dat wij u een e-mailbericht sturen. Indien u een zakelijke app-gebruiker bent, gebruiken wij u e-mailadres om voor u een account aan te maken. 

IBAN nummer
In geval van schade keren wij het afgesproken bedrag uit op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Tevens, indien u toestemming heeft gegeven, kunnen wij het door u verschuldigde bedrag incasseren van uw rekening. Daarnaast gebruiken we uw IBAN ook voor betaling van facturen.

Afdeling/kamer
Indien wij uw te reinigen artikel ophalen bij u op kantoor, vragen wij om u afdeling/kamer in te vullen op het opdrachtformulier. Hierdoor kunnen wij zorgdragen dat uw artikel weer snel en schoon bij u terug komt.  

Dienstnummer
Indien u uw dienstnummer invult op het opdrachtformulier, koppelen wij uw ingeleverd artikel aan uw nummer. Op die manier leveren wij zorg dat uw artikel weer bij u terug komt

Nieuws en marketing
Indien u toestemming heeft gegeven, bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens en gebruiken deze om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van nieuws rondom Coöperatie Stomerij.nl U.A.. Tevens houden we u op de hoogte van ons assortiment en nieuwe en bestaande acties. Indien u wenst deze e-mails niet meer te ontvangen, kunt u zich, via de link onderaan elke nieuws- en reclamemailing, afmelden voor deze e-mails.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Coöperatie Stomerij.nl U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u klant bij ons bent geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 
 
Indien wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen maar niet tot een overeenkomst zijn gekomen, worden deze persoonsgegevens na 5 jaar verwijderd.
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Coöperatie Stomerij.nl U.A. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of om de efficiency van een proces te verhogen. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Stomerij.nl U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Coöperatie Stomerij.nl U.A. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.
Er worden Google Analytics-cookies gebruikt
We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd
We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stomerij.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Coöperatie Stomerij.nl U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Coöperatie Stomerij.nl U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Op deze website worden marketing- en traceringstechnologieën gebruikt. Als u deze optie uitschakelt, wordt u uitgesloten van alle cookies, behalve de cookies die nodig zijn om de website te laten werken. Attentie: sommige producten kunnen minder goed werken zonder tracking cookies.

 

Chat openen
Hallo, kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?